ఈమె యోగ భంగిమలతో కుర్రకారును ఎలా పిచ్చేక్కిస్తోందో మీరే చూడండి.

(2295)