ఎం టెక్నాలజీ.. పిజ్జా డెలివరీ చేసే విధానంచూస్తే భారత్ దేశం ఎంత వెనక పడిందో అర్ధమవుతుంది

(115)